Zawarcie małżeństwa cywilnego

Ślub cywilny to prawne usankcjonowanie związku. Osoby, które zastanawiają się jak działa ślub cywilny powinny koniecznie zajrzeć do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. 

Kto może zawrzeć ślub cywilny?

Należy pamiętać, że tylko osoby pełnoletnie mogą przystąpić do ślubu cywilnego. Kobieta, która ukończyła 16 lat, może w wyjątkowych sytuacjach zawrzeć związek małżeński z dorosłym mężczyzną. Warto mieć jednak na uwadze, że niepełnoletnia kobieta musi uzyskać zgodę sądu. Osoby spowinowacone oraz spokrewnione nie mogą zawrzeć małżeństwa. Nie jest to też możliwe w przypadku przysposobienia, a także jeżeli chodzi o osoby całkowicie ubezwłasnowolnione. Osoby niepełnosprawne psychicznie i chorzy psychicznie również muszą uzyskać zezwolenie sądu. Ustawa z 2005 r. Prawo o aktach stanu cywilnego wprowadziła dosyć dużą swobodę w zakresie ślubów w urzędach stanu cywilnego. Od tego czasu można wybrać dowolny urząd stanu cywilnego. W artykule wyjaśniamy, jak działa ślub cywilny. Najpierw trzeba zebrać wszystkie niezbędne dokumenty, które należy złożyć w urzędzie stanu cywilnego. 

Niezbędne dokumenty

Należą do nich: skrócone akty urodzenia, potwierdzenie opłaty skarbowej, dowód osobisty lub paszport, a także zezwolenie sądu na ślub poprzez pełnomocnictwo, jeżeli korzystamy z pomocy pełnomocnika. Zagraniczny odpowiednik aktu urodzenia muszą dostarczyć do Urzędu Stanu Cywilnego osoby, które nie posiadają polskich aktów stanu cywilnego, ale są obywatelami Polski. W dniu ślubu należy okazać dokumenty tożsamości w celu potwierdzenia danych osób zawierających związek małżeński. Najbardziej kluczowe kwestie dotyczące ślubu cywilnego ustalane są w trakcie wizyty w urzędzie stanu cywilnego. To właśnie wtedy wybierana jest data uroczystości. W czasie spotkania można też złożyć stosowny wniosek o zawarcie małżeństwa w innym miejscu, jeżeli taką wolę wyrażają narzeczeni. Jest to też czas, kiedy trzeba podpisać oświadczenie o tym, że nie ma żadnych okoliczności wykluczających prawo do zawarcia związku małżeńskiego. 

Informacje o ślubie cywilnym

Dla wielu osób ważnym zagadnieniem są kwestie związane z nazwiskiem. Można zachować własne nazwisko, dodać do niego nazwisko współmałżonka lub wspólnie wybrać jedno nazwisko. Jeżeli formalności nie zostaną spełnione to przyjmuje się, że para zachowuje swoje obecne nazwiska. Za sporządzenie aktu małżeństwa trzeba zapłacić 84 zł. Należy pamiętać, że ślub można wziąć dopiero po upływie miesiąca od dnia złożenia zapewnień o braku przesłanek wykluczających zawarcie związku małżeńskiego. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że w pewnych sytuacjach można ślub trochę przyspieszyć. Muszą przemawiać za tym ważne względy, takie jak na przykład nagły wyjazd za granicę, choroba lub ciąża. Wniosek o skrócenie czasu oczekiwania należy złożyć w urzędzie stanu cywilnego. Trzeba jednak pamiętać, żeby odpowiednio uargumentować i uzasadnić swoją prośbę. Niezbędne jest także uiszczenie opłaty skarbowej, która wynosi 39 złotych. Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty, które potwierdzą okoliczności zawarte w dokumencie.